Educational Solutions
Praktijk voor leerlingbegeleiding en melioratief leren

Hulp bij leerproblemen

Soms lukt het leren even niet meer en is er gespecialiseerde hulp nodig. Educational Solutions is een kleinschalige, onafhankelijke praktijk voor gespecialiseerde hulp aan kinderen en volwassenen met leerproblemen. Deze leerproblemen kunnen voorkomen op de volgende gebieden:


Lees- en spellingsproblemen — Sommige kinderen blijven zonder extra structuur en oefening problemen ondervinden bij het lezen en spellen. Zijn deze problemen na enkele weken intensieve begeleiding verdwenen, dan noemen we deze kinderen taalzwak. Blijven deze problemen aanwezig ondanks enkele maanden intensieve begeleiding dan spreken we van dyslexie.

Rekenproblemen — Problemen met rekenen laten zich vaak zien op latere leeftijd. Dan blijkt vaak dat bepaalde (reken)vaardigheden onvoldoende beheerst worden. Zo zal onvoldoende kennis van de tafels problemen opleveren bij het vermenigvuldigen en delen en later ook bij wiskunde. Het aanbengen van inzicht in het rekenen en het bieden van structuren bij het oplossen van rekenvraagstukken kunnen veel problemen in het vervolgonderwijs voorkomen.


Schrijfproblemen — Als de fijne motoriek (nog) niet goed is ontwikkeld hebben kinderen veelal problemen met het schrijven. Dit komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Met gerichte oefeningen kan aan de motoriek gewerkt worden.


Studieproblemen — Een aantal leerlingen in de brugklas en soms ook later in hun opleiding, hebben moeite met het leren leren. Vaak wordt hier op de nieuwe school aandacht aan besteed, maar voor sommige leerlingen is dit niet voldoende. Aan het begin van het schooljaar, bij voldoende inschrijving, start Educational Solutions een cursus Leren leren. Ook leerlingen uit andere klassen of volwassenen die een nieuwe opleiding beginnen, kunnen begeleid worden bij het leren leren.

—> Home

—> Doelgroep

—> Remedial Teaching

—> Werkwijze

—> Praktische info

—> Profiel

—> Contact

Nieuw
Cito-training start maandag 8 november. 7 Lessen van 1 1/2 uur voor 250 euro. verder
Google
Web deze site
[   Home  |   Doelgroep  |   Remedial Teaching  |   Werkwijze  |   Praktische info  |   Profiel  |   Contact  ]