Educational Solutions
Praktijk voor leerlingbegeleiding en melioratief leren

Remedial Teaching en Speciale Leerlingbegeleiding

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan leerlingen die (pedagogisch/didactische) hulp nodig hebben. Dit zijn vaak kinderen die door een bepaalde leer- en/of gedragsprobleem/stoornis op een lager dan gemiddeld niveau functioneren maar er kan ook RT gegeven worden aan leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren, ook zij kunnen de extra aandacht en zorg gebruiken.
(bron: Website van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers: www.lbrt.nl)

RT is meer dan bijles. Bij RT wordt gezocht naar de oorzaak van het leerprobleem door middel van onderzoek (hierbij kunt u denken aan analyse van het reeds gemaakte schoolwerk, toetsing middels criterium en normatieve toetsen  en gesprekken met ouders, kind en leerkracht). Op basis van dit onderzoek wordt de diagnose gesteld, wat weer dient tot het opstellen van een handelingsplan. Het uitvoeren van dit handelingsplan, dat toegespitst is op het probleem van de leerling, wordt remedial teaching genoemd.

De term remedial teaching werd, sinds de introductie door mevrouw W.J. Bladergroen in 1971, met name gebruikt voor het onderzoeken en behandelen van leerproblemen waarbij gericht gekeken wordt naar de leervoorwaarden, de vaardigheden voorafgaand aan het lezen, rekenen en spellen.

In de term remedial teaching herkent u het woord remedie. Dit woord verwijst naar het genezen, het herstellen. Je kunt dit dan ook herstellend, genezend onderwijs noemen.

De laatste jaren zie je een verschuiving in de taakgebieden van de remedial teacher. Zo wordt er niet alleen meer gekeken naar de leervoorwaarden, de vaardigheden die het kind nodig heeft om te kunnen lezen, rekenen of spellen,  maar er wordt ook gekeken naar de leerstof zelf en naar de wijze waarop het kind met de leerstof omgaat.

Het is dus meer dan herstellend, genezend onderwijs. Je kunt dit beter melioratief oftewel verbeterend onderwijs noemen. De term speciale leerlingbegeleiding, die de laatste jaren meer en meer gebruikt wordt, lijkt hier dan ook beter op zijn plaats.

—> Home

—> Doelgroep

—> Remedial Teaching

—> Werkwijze

—> Praktische info

—> Profiel

—> Contact

Google
Web deze site
[   Home  |   Doelgroep  |   Remedial Teaching  |   Werkwijze  |   Praktische info  |   Profiel  |   Contact  ]