Educational Solutions
Praktijk voor leerlingbegeleiding en melioratief leren

Het stappenplan voor leerlingbegeleiding

Stap 1. Ouders nemen contact op per e-mail of telefonisch
Als u meer informatie wilt of u wilt een afspraak maken,
dan kunt u bellen (06-40735020) of mailen

Stap 2. Intakegesprek
Dit gesprek vindt meestal bij de ouder(s) thuis plaats en daarin wordt kort ingegaan op de begeleidingsvraag: op welk gebied wilt u begeleiding voor uw kind, welke problemen ondervindt uw kind op school. Eventuele onderzoeken die reeds op school zijn gedaan kunnen hier besproken worden. Ook wordt naar het huidige werk van uw kind gekeken.

Stap 3. Nader onderzoek
Eerder schoolwerk van uw kind wordt geanalyseerd en indien nodig wordt er getoetst. In deze stap kunnen ook gesprekken plaatsvinden met bijvoorbeeld de leerkracht van de school (indien de ouders hiervoor toestemming geven).

Stap 4: Diagnose
Op basis van het geanalyseerde schoolwerk en de aanvullende toetsen wordt een diagnose gesteld. Deze diagnose dient als basis voor het handelingsplan. In dit plan staat het plan van aanpak, de kosten en de tijdsduur vermeld. In principe wordt elke keer voor een periode van 12 weken een handelingsplan opgesteld. Aan het eind van die periode worden de vorderingen van uw kind geŽvalueerd. U wordt van die vorderingen op de hoogte gesteld. Dit handelingsplan wordt met u besproken. Pas als u akkoord gaat met het handelingsplan wordt met de uitvoering daarvan begonnen.

Stap 5: Uitvoering handelingsplan
De activiteiten zoals in het handelingsplan beschreven staan worden uitgevoerd. U wordt tussentijds op de hoogte gehouden; aan het eind van elke bijeenkomst of via e-mail.

Stap 6: Evaluatie
Na afloop van de periode van het handelingsplan vindt een evaluatie plaats van de vorderingen van uw kind. Op basis van deze evaluatie worden al-dan-niet vervolgafspraken gemaakt of wordt de behandeling beŽindigd. Deze evaluatie wordt met u besproken.

—> Home

—> Doelgroep

—> Remedial Teaching

—> Werkwijze

—> Praktische info

—> Profiel

—> Contact

Google
Web deze site
[   Home  |   Doelgroep  |   Remedial Teaching  |   Werkwijze  |   Praktische info  |   Profiel  |   Contact  ]